Tuesday, August 4, 2009

ESQ Training Inhouse Mahasiswa IIUM Kuantan-Angkatan 1


Ikrar Satria ESQ 165
1 Hati
6 Prinsip
5 Langkah

1 Hati Ihsan perbuatanku
6 Prinsip Allah tujuanku
Malaikat mencatat perbuatanku
Nabi dan rasul teladanku
Kitab suci pedomanku
Hari kemudian cita-citaku
Ikhlas dan tawakkal sikapku

5 langkah pengabdian
kepada Allah syahadahku
Solat karakterku
Puasa bentengku
Zakat keluarkan potensi ku
Haji derap langkah ku

inilah Satria 165


No comments:

Post a Comment